סטיג לארסון - הילדה ששיחקה באש

בשעת ערב מאוחרת נורה בדירתו עיתונאי וחברתו, אנשים שלמדו את ערוצי האספקה ​​לשוודיה של עבדים מישראל במזרח אירופה.
בין לקוחותיהם של נציגי העסקים הנמוכים של מבני הכוח התרשמו. נראה ברור אילו מעגלים היו מועילים למוות של שני אלה.


מיקאל בלומקוויסט מתחיל בחקירתו על מותו של עמיתיו וחבריו, ולפתע מגלה שהרצח חשוד על ידי מכריו הוותיקים ליסבת סלאנדר, הנערה המוזרה ביותר בעולם, נוטהלשחק עם אש - למשל, למלא אותו עם בנזין. בכל שבדיה מצוד אחר "רוצח-פסיכופת", אך ליזבת אינה חוששת לקרוא תיגר על איש - ועל המאפיה, ועל מבנים חברתיים, ועל המוות עצמו.


</ p>
הערות 0