JavaScriptיש פחות ופחות אתרי אינטרנט באינטרנט כילעבוד ללא javascript. הסקריפטים מאפשרים לך להוסיף לאתר מגוון שירותים אינטראקטיביים, בניהול סקרים ובדיקות, בלי להעמיס את הדף כולו, וחוסך את תנועת הלקוחות, ליצור גלריות תמונות (jQuery), לצייר גרפיקה, ... לרובוטים כאלה סקריפטים יש לאפשר JavaScript על התמיכה בדפדפן שלך. במאמר זה נדון כיצד לעשות זאת בדפדפן Microsoft Internet Explorer, מוזילה, אופרה, Google Chrome ו ספארי אפל.


Microsoft Internet Explorerכדי לאפשר תמיכה ב- JavaScript Microsoft Internet Explorer גרסה 8 (בגרסאות קודמות זה נעשהכמו כן), עליך לעבור להגדרות הדפדפן: Tools-> Internet Options-> Security-tab> בחר את רמת האבטחה על-ידי לחיצה על "אחר ..." ->הפעל סקריפטים של Java Java Temper-הפעל"(ראה איור 1).איור 1


JavaScript ב - IE

אם לא הצלחת למצוא את הלחצן 'כלים' בלוח הבקרה, בצע את הפעולות הבאות: התחל -> הגדרות -> לוח הבקרה -> אפשרויות אינטרנט.


אם לא הצלחת לשנות את ההגדרה (לא פעילה או אחרת), עליך להיכנס למחשב כמנהל מערכת.מוזילהכדי לאפשר תמיכה ב- JavaScript בדפדפן שלך מוזילה, אתה צריך ללכת לפריט התפריט "כלים" -> "הגדרות" -> את הכרטיסייה "תוכן" ולסמן את התיבה "השתמש ב- JavaScript" (ראה איור 2).


איור 2


ב - Firefoxאופרהבדפדפן האופרה, תמיכה ב- JavaScript גםכלול בהגדרות. כדי לאפשר תמיכה עבור לפריט התפריט "כלים" -> "הגדרות" -> הכרטיסייה מתקדם -> סעיף תוכן -> סמן "הפעל JavaScript" (ראה איור 3).

איור 3


Javascript ב אופרה -


גם אופרה ניתן להגדיר את JavaScript יותר דק. לכוונון עדין, לחץ על הלחצן "הגדר את JavaScript".Google Chromeב Google Chrome תמיכה ב- JavaScript מופעלת כברירת מחדל (אחרי הכלדפדפן "נעול" לשירותי גוגל שעובדים עם JavaScript). אם התמיכה היא עדיין מעל, אז לקחת מאפייני קיצור מבט, להשיק את הדפדפן, כנראה האופציה "אובייקט" נוספה: -disable JavaScript (JavaScript off דרך שורת הפקודה).
הנה כמה אפשרויות שימושיות נוספות להפעלת Google Chrome: -disable-java (משבית תמיכה ב- Java) - תמונות נשלפות (משבית את תצוגת התמונות).ספארי אפל


כדי לאפשר תמיכה ב- JavaScript ב- Safari של אפל, בחר בפריט התפריט "הגדרות" -> עבור לכרטיסייה "אבטחה" ובחר "התחבר JavaScript" (ראה איור 4).איור 4


JavaScript ב - Safari
הערות 0